• iterna ApS, c/o Kontorfællesskabet ARKEN, Orla Lehmannsgade 5, 4. 7100 Vejle (+45)23804077 iterna@iterna.dk
 • et unikt skemalægningsprogram
 • Priser og vilkår

  Abonnement 2018-19

  En ny brugerlicens til tplan indebærer en 3-årig kontrakt, hvor skolen som ny bruger det første skoleår (2018-19) betaler 14.950 kr. og i de to efterfølgende år 7.950 kr. Denne prissætning afspejler, at nye brugere ofte har behov for hyppig support. Derefter er prisen for årsabonnement 6.895 kr. Årsabonnementet opkræves normalt primo juli måned. Prisen reguleres årligt i henhold til den generelle prisudvikling. Alle priser er exc. moms.

  Denne prissætning gælder principielt for skoler, der kun har én linje – typisk et alment gymnasium (STX –eventuelt med HF-afd. og international afd.).

  For skolesystemer med flere linjer/afdelinger vurderes årsabonnementet fra sag til sag på grundlag af antal linjer/afdelinger, samlet antal elever/studerende, antal klasser, studieretninger, lokaler og antal lærere – fx et erhvervsskolesystem med erhvervsfaglige uddannelser, gymnasiale uddannelser og kursusvirksomhed.

  Abonnenter orienteres i forbindelse med den årlige fornyelse via tplan e-nyt om at downloade det aktuelle skoleårs version fra www.tplan.dk. Alle abonnenter skal umiddelbart inden starten på et nyt skoleår registrere deres tplan-version på ny til brug for det aktuelle skoleår. Serverkunder kan se bort fra denne procedure. Nye abonnenter kan bestille en mappe med en master-cd. Eksisterende abonnenter kan også få tilsendt en cd. Skriv til kes@iterna.dk.

  Årsabonnementet giver ret til rådgivning fra tplans danske support pr. e-post, telefon og Teamviewer. Den danske support sørger – efter behov – for videregående support.

  Der vil for interesserede være adgang til demoer med aftalt prøveperiode, i hvilken der ydes support. Spørg Lasse Storr-Hansen. (lassestorr@gmail.com).

   

  Slip for bøvl med opgradering, opdatering, licensnøgle og back-up

  iterna ApS tilbyder hosting af skolens tplan-installation på iternas server, som skolen kan anvende via Windows -tjenesten ‘Fjernskrivebord’. Det er et godt alternativ til at bruge tplan på lokale computere, hvor man selv har ansvaret for installation, årlig opgradering, jævnlige opdateringer, forespørgsel om licensnøgle – og husk nu at lave back-up. iterna tilbyder at udføre alt dette og give brugerne adgang via Windows-tjenesten ‘Fjernskrivebord’. Vores server kører under Windows 2012 Server. Prisen er i skoleåret 2018-19 2.450 kr.

   

  Opsigelse

  Betingelser fremgår af godkendelse af licensaftalen ved installation. Abonnement på tplan kan – efter bindingsperioden – opsiges med et halvt års varsel til udgangen af et skoleår. Det vil eksempelvis sige, at en opsigelse vedrørende skoleåret 2018-19, skal være leverandør i hænde senest 301217.

  Opsigelse af tillægsydelsen ‘Serverbaseret tplan’ kan opsiges dog med 3 måneders varsel til udgangen af et skoleår. Det vil eksempelvis sige, at en opsigelse vedrørende skoleåret 2018-19, skal være leverandør i hænde senest 300318.